Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor kontrakten indgås.
For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Bacco Software Systems OG, Gstättengasse 16, 5020 Salzburg, Østrig, tlf.: +43 677 63 44 15 46, e-mail: office[at]bacco.co.at) om din beslutning om at fortryde denne aftale ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, e-mail). Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling.
Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.
Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at afprøve varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Eksempel på afbestillingsformular

Till
Bacco Software Systems OG
Gstättengasse 16
5020 Salzburg
Østrig

Email: office[at]bacco.co.at

- Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Navn på forbrugeren/forbrugerne
- Forbrugerens/forbrugernes adresse
- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)
- Dato
___________
(*) Det ikke relevante overstreges.